Tag Archives: meetup

LUGoNS okupljanje 8. juna 2024

LUGoNS okupljanje 8. juna 2024
Pozivamo vas na peto LUGoNS okupljanje u 2024, godini, koje će se održati u subotu, 8. juna 2024. od 12:00-15:00 u Radio Cafe-u, Svetozara Miletića 45, Novi Sad.
Ovog puta ćemo se fokusirati na korisne komande i ličnu konfiguraciju
uređivača teksta Vim.

LUGoNS okupljanje 13. aprila 2024

Pozivamo vas na treće LUGoNS okupljanje u 2024, godini, koje će se održati u subotu, 13. aprila 2024. od 12:00 – 15:00 u Radio Cafe-u, Svetozara Miletića 45, Novi Sad.
Nastavićemo sa istraživanjem mogućnosti Bash-a, kreiraćemo i sakupiti SSH ključeve za budući pristup našem laboratorijskom serveru.

Uopšteno, pokušaćemo da se držimo redovnog rasporeda okupljanja, svake druge subote u mesecu.

Fajlovi vezani za teme sa okupljanja su ostupni na https://media.lugons.org/meetups/

Kako bi ste primali obaveštenja o ovim i ostalim događajima, možete se
pretplatiti na RSS na adresi https://events.lugons.org/?feed=rss