LUGoNS okupljanje 11. maja 2024

Pozivamo vas na četvrte LUGoNS okupljanje u 2024, godini, koje će se održati u subotu, 11. maja 2024. od 12:00-15:00 u Radio Cafe-u, Svetozara Miletića 45, Novi Sad.