LUGoNS okupljanje 9. marta 2024

Pozivamo vas na drugo LUGoNS okupljanje 2024. godine, koje će se održati u
subotu, 9. marta 2024. godine od 12:00 – 15:00 u Radio Cafe-u, Svetozara
Miletića 45, Novi Sad.

Planirane teme su praktična primena konfiguracije SSH i Bash-a.